Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Moerings on the road in 'Kassel'

Het seizoen is nu voorbij dus de Moerings waterplanten zijn 'on the road' op verschillende beurzen

om klanten te laten zien dat ook in 2015 de Moerings Waterplanten er zullen zijn.

Afgelopen weekend stonden de allernieuwste Moeringsplanten in Kassel op de huisbeurs bij Sagaflor.