Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Moerings heeft MPS-GAP behaald

Voor bedrijven die oa ook aan supermarkten leveren is MPS-GAP het meest gangbare certificaat in de sierteelt sector.  Het certificatieschema is gebaseerd op het bekende GLOBAL G.A.P. van supermarkt organisaties in Europa.

R. Moerings waterplanten heeft volledig voldaan aan de eisen op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en traceerbaarheid.  Daarnaast wordt er op dagelijkse basis opgegeven  hoeveel gewasbeschermingsmiddelen wij gebruiken en wordt er geregistreerd wanneer de machines een onderhoudsbeurt hebben gehad.

Een onderdeel  van MPS-GAP wat vooral  voor ketens heel  belangrijk  wordt geacht, is de risico reductie en traceerbaarheid van de planten.  Het certifcaat maakt deel uit MPS-Florimark,  wat beschouwd wordt als het belangrijkste label voor duurzaamheid in sector.  Meer informatie